Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland

Over ons

We zijn in het zo verdeelde kerkelijk landschap een kleine groepering, zodat u ons waarschijnlijk niet kent. We geloven dat de Kerk van Christus de gemeenschap is van allen, zonder onderscheid van tijd of plaats, die gedoopt zijn in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Gemarkeerd product

Products

Nieuws

Vacatures

Neem contact met ons op

Scroll naar top