29, 30 & 31 oktober 2024 | Evenementenhal Gorinchem

Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland

Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland

Over ons

DE HERSTELD APOSTOLISCHE ZENDINGKERK GELOOFT:

1. dat de Bijbel de enige grondslag is voor het geloof.

2. dat de Heere Jezus Christus het Hoofd van de kerk is, die Hij wil besturen door de Heilige
Geest, en in wier midden Hij wil spreken door het woord der profetie.

3. dat zij van Godswege de opdracht heeft, om gelijk Elia en Johannes de Doper Israël
opriepen tot de wet en de getuigenis, de christenheid op te roepen tot de leer der Heilige
Schrift, zoals deze in de eerste eeuw van de kerk door ’s Heeren geroepen apostelen,
profeten, evangelisten en herders werd onderwezen.

4. dat alle mensen zalig kunnen worden.

5. dat de Heere Jezus spoedig persoonlijk zal wederkomen en dat Zijn komst voorafgegaan
zal worden door de opstanding uit de doden en de verheerlijking van de levend
overblijvenden, die daartoe waardig zullen bevonden worden.

Producten

Nieuws

Vacatures

Contactinformatie

Stuur ons een bericht

Scroll naar top