29, 30 & 31 oktober 2024 | Evenementenhal Gorinchem

Logos Instituut presenteert diverse lezingen op Familiedagen!

Het Logos Instituut, het instituut op het terrein van geloof en wetenschap, belooft een reeks leerzame lezingen die geloof en wetenschap op verhelderende wijze verenigen. Ontdek hier het schema van de lezingen op Familiedagen!

Woensdag 17 oktober (kennislokaal en kinderhut):

De Ark van Noach, feit of fictie?

Kan ik dat verhaal geloven? Hoeveel dieren gingen er mee? En was daar ruimte voor? Was dat mogelijk? Bij God is alles mogelijk. We gaan ook kijken of het technisch mogelijk is. Er is onderzoek gedaan en dat bracht interessante feiten aan het licht. Kom en luister en kijk mee.

Spreker: Jan van de Beek (Logos Instituut)

Donderdag 18 oktober (kennislokaal):

Bijbels opvoeden

God schiep het concept ‘familie’. Met welk doel bestaan families? Het is van groot belang om een gezonde Bijbelse visie te hebben op het krijgen en opvoeden van kinderen. Juist in onze maatschappij die ons gemerkt of ongemerkt beïnvloedt. Kom en luister hoe theoloog Elbert Pogosjan dieper inzicht geeft over Bijbels opvoeden.

Spreker: Elbert Pogosjan (Logos Instituut)

Vrijdag 19 oktober (kennislokaal):

Genesis in verwarring?

We leven in een tijd waarin we worden overspoeld met nieuws en nepnieuws. Veel mensen zijn onzeker en angstig en kijken voor antwoorden naar wetenschappelijke theorieën of zoeken rust door yoga, mindfulness, of in luxe en welvaart. Genesis biedt antwoorden. In Genesis openbaart God de oorsprong, het wezen en het doel van ons leven. Aan de hand van  Genesis 1 laten we zien hoe verwarrend theorieën van mensen kunnen zijn én hoe helder Gods Woord is. Logos Instituut geeft heldere antwoorden op grote vragen over Bijbel, geloof en wetenschap.

Spreker: Jan Willem Slager (Logos Instituut)

Laat een reactie achter

Scroll naar top