29, 30 & 31 oktober 2024 | Evenementenhal Gorinchem

Stichting Bonisa op Familiedagen

Stichting Bonisa

Bonisa is een interkerkelijke stichting. Bestuursleden zijn afkomstig uit verschillende kerken van de Gereformeerde Gezindte. Zij is bewogen met de nood van mensen in Azië. Bonisa wil daar de verkondiging van de Boodschap van vrije genade bevorderen. Zij richt zich vooral op etnische minderheden en ondersteunt Christenen.

Speerpunten
– Bijbelonderwijs
– Woordverkondiging
– Diaconale hulp
– Bijbel- en lectuurverspreiding

Toerusting en hulp
Toerusting neemt een belangrijke plaats in, in het werk van Bonisa. Dat gebeurt door Bijbelonderwijs en het verspreiden van Bijbels en lectuur. En Bonisa verleent praktische hulp aan kwetsbaren zoals mensen met een handicap en vluchtelingen.

Evangelisten
Bonisa ondersteunt diverse evangelisten die bewogen zijn met de nood van hun volksgenoten die het Evangelie nog niet kennen. Ze reizen vaak per brommer en gaan naar afgelegen bergdorpen om mensen die in duisternis leven, te vertellen van het Licht der wereld. Hun ijver is groot en zij laten zich niet afschrikken door de gevaren die het evangeliseren met zich meebrengt. Het zou hen namelijk gevangenisstraf kunnen opleveren..

Bewogen met de Lisu
Evangelist Zhang is halverwege de dertig, getrouwd en heeft twee kinderen. Zhang heeft het grote verlangen dat meer Lisu tot bekering komen. Toen wij hem daarover spraken, citeerde hij Paulus uit Rom. 9:1-3: “Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet (mijn consciëntie mij medegetuigenis gevende door den Heiligen Geest), dat het mij een grote droefheid, en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees.” Zhang is bereid om zijn leven voor de Lisu te geven. Bid om de bescherming van de evangelisten en voor vrucht op hun werk!

Hulp op vuilnisbelt
Sinds enkele jaren ondersteunt Bonisa het werk van een christelijke gemeente dichtbij de grens met Myanmar. Zij helpen Birmese (Myanmarese) vluchtelingen die in erbarmelijke omstandigheden leven op de vuilnisbelt. De mensen wonen in provisorische hutjes van afvalmaterialen, zoeken tussen het afval naar plastic en bruikbare materialen om te verkopen in de stad en worstelen elke dag opnieuw om eten te hebben om hun maag te vullen. De kerk geeft praktische hulp, bidden voor en met de mensen en vertellen hen uit de Bijbel. 

Noodhulp Myanmar
Nu het leger van Myanmar (voormalig Birma) 1 februari jl. een coup heeft gepleegd in Myanmar, zijn tienduizenden mensen in het land op de vlucht geslagen uit angst voor aanvallen. Ze houden zich schuil in bossen en grotten. Het leger heeft het vooral gemunt op minderheden zoals de Karen, waar veel christenen onder zijn. De christelijke gemeente in het grensgebied helpt niet alleen Myanmarezen die jaren geleden voor het toenmalige regime zijn gevlucht, maar geeft nu ook noodhulp aan mensen die de grens vanwege het huidige schrikbewind oversteken. Enkele gemeenteleden gaan regelmatig de rivier over om mensen van verband, medicijnen, voedsel en andere benodigdheden te voorzien. Dat is niet zonder gevaar. De nood van de mensen in Myanmar is echter ontzettend groot.

Familiedagen
Kom langs bij onze stand en steun ons werk door onze mooie producten te kopen en/of kom voor een gesprekje. 

Laat een reactie achter

Scroll naar top