SGP-Jongeren

Over ons

Wie zijn de SGP-jongeren?
SGP-jongeren is met ruim 7.300 leden van 11 t/m 28 jaar de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland. Ze bestaat sinds 1934 en dat maakt de SGP-jongeren ook de oudste! Met een christelijke visie op de samenleving en velen activiteiten wil de SGP-jongeren de belangen van jongeren vertegenwoordigen en hen betrekken bij de politiek.

Wat is onze missie?
SGP-jongeren wil jongeren enthousiast maken voor en hen betrekken bij (christelijke) politiek en de SGP in het bijzonder. Het is onze maatschappelijke en politieke rol om jongeren te laten ontwikkelen om in de samenleving te kunnen functioneren.

We willen jongerenthema’s voor het voetlicht halen en meedoen aan maatschappelijke discussies. Dat doen we niet met select gezelschap, maar met al onze jongeren. Samen vormen we de SGP-jongeren. Het is ons doel om christelijke politiek in de levens van jongeren te brengen en het voor hen te laten leven.

Wat is onze visie op de politiek?
Voor de SGP-jongeren is Gods woord de basis van ons politiek handelen. We staan voor een kleine en daadkrachtige overheid waarin verantwoordelijkheid centraal staat en burgers de ruimte hebben om een stil en gerust leven te leiden. De overheid heeft oog voor gezinnen. Het leven is door God gegeven. Wij staan voor een gezond financieel beleid waarbij ook jongeren uitzicht hebben op woning en werk. Bezuinigen en hervormen gaan hand-in-hand. De overheid moet aandacht hebben voor duurzaamheid en een leefbare aarde.

Wat doen wij met én voor jongeren?
De SGP-jongeren wil haar doelen bereiken door het:

– organiseren van politieke bijeenkomsten en congressen voor jongeren
– informeren van jongeren door het uitgeven van KLIK en In Contact
– debatteren met jongeren over politieke en maatschappelijke ontwikkelingen
– ontwikkelen van politieke meningsvorming en politiek bewustzijn bij jongeren
– actief betrekken van jongeren bij het organiseren van activiteiten voor jongeren
– uitdragen van onze standpunten tijdens debatten en via de media
– vertegenwoordigen van alle leden in de overlegorganen binnen en buiten de SGP
– presenteren van de organisatie tijdens bijeenkomsten en op beurzen

Hoe zijn wij georganiseerd?
De landelijke organisatie van SGP-jongeren bestaat het bestuur en de commissies. De ongeveer 30 plaatselijke verenigingen zijn verspreid over het hele land. De activiteiten van de SGP-jongeren worden gecoördineerd vanuit het SGP-bureau in Rotterdam waar ook onze personeelsleden actief zijn. SGP-jongeren wordt gesteund door 7.300 leden en vele sponsors.

Gemarkeerd product

Products

Nieuws

Vacatures

Neem contact met ons op

Scroll naar top